Wat is vermogensbeheer volgens Duisenburgh?

Bij vermogensbeheer legt u de zorg over uw vermogen bij Duisenburgh in handen van uw eigen vermogensbeheerder. Wij maken hierover vooraf strikte afspraken met u. Uw vermogensbeheerder heeft volmacht om binnen de afspraken de dagelijkse beleggingshandelingen uit te voeren. Wij informeren u periodiek over de status van uw portefeuille. Uiteraard is tussentijds contact altijd mogelijk als u dat wenst. In overleg met u en onze specialisten zorgt Duisenburgh voor een heldere strategie binnen uw vermogensbeheer en financieel plan.

Méér rendement door een evenwichtige verdeling van uw vermogen

Uw beleggingsportefeuille wordt evenwichtig gespreid over verschillende vermogenscategorieën. Binnen de vermogenscategorieën beleggen wij voor u in een mix van beleggingsfondsen en ETF’s (index trackers). Als onafhankelijke effectendienstverlener belegt Duisenburgh enkel in beleggingsfondsen die beheerd worden door externe beheerders.
Wij beleggen niet in “huisfondsen”.  Als er zich alternatieven voordoen die relevant zijn voor úw beleggingsportefeuille dan worden deze wijzigingen door ons in uw portefeuille doorgevoerd.

Een beter zicht op uw vermogen door niet blind te staren op uw risicoprofiel

De samenstelling van uw beleggingsportefeuille hangt af van het door u gekozen risicoprofiel, uw persoonlijke situatie en het doel waarvoor u belegt. Wilt u uw vermogen laten groeien of juist op korte termijn inkomen genereren? Ook de mate van kennis en ervaring die u met beleggen heeft en hoe u tegenover risico staat is belangrijk.

Maar Duisenburgh kijkt verder! Onze vermogensbeheerders staan in nauw contact met onze financieel planners. Hierdoor ontstaat er een bredere kijk op uw vermogen dan alleen uw risicoprofiel aangeeft. Wij spreken dan ook liever over uw financieel profiel. Advies op basis van uw financieel profiel betekent ook inzicht in uw totale vermogenssituatie. Dit stelt ons in staat om financiële dwarsverbanden te leggen in ons advies, zodat ons advies méér waarde voor u krijgt. Lees meer over financieel advies en vermogensadvies voor ondernemers in de visie van Duisenburgh.

Inzicht in uw portefeuille door periodiek contact over uw vermogensbeheer

Onze vermogensbeheerder heeft periodiek contact met u over het beheer van uw vermogen. Over de frequentie maken we van tevoren afspraken. Met onze beleggingsrapportages informeren wij u periodiek over de status van uw portefeuille. Maar niet alleen de formele contacten zijn geregeld. De informele contactmomenten zijn minstens zo waardevol. Voor u, maar zeker ook voor ons. Het zijn juist deze momenten die de ‘klik’ tussen u en Duisenburgh bepalen.

Wilt u advies over vermogensbeheer? Maak kennis met het team van Duisenburgh Vermogensregie!