Verstandig beleggen (deel 9) | Column Jack Verkamman

STELLENDAM – ‘Zit er nog voldoende kiemkracht in uw effectenportefeuille’ deze vraag stelden wij eerder al centraal. Een vitale portefeuillesamenstelling is immers essentieel om uw vermogensdoelen te kunnen realiseren. In deze column zoomen we verder in op het onderhoud.

Net als bij een tuin of auto is het periodiek onderhoud van groot belang. In mijn vorige artikel heeft u gezien hoe we omgaan met het meest wezenlijke onderdeel van de portefeuille: de vermogensverdeling, ook wel assetmix genoemd.

Maar daarmee zijn we er nog niet. Het is onder andere ook noodzakelijk om te checken of de spreiding over regio’s, bedrijfssectoren, valuta’s, kredietratings en duration nog in pas lopen met de economische visie voor de komende periode. Per onderdeel gaan we hier op in.

Regio
De verdeling over regio’s is een tactische keuze waarbij accenten gelegd worden die afhankelijk zijn van de economische vooruitzichten per regio. De Verenigde Staten en Europa worden doorgaans relatief dominant in de portefeuille opgenomen, aangevuld met belangen in Azië en emerging markets. Steeds vaker worden ook belangen in frontiermarkets hieraan toegevoegd.

Sector
Ook de sectorverdeling wordt periodiek tactisch bepaald. De verdeling vindt plaats binnen een vooraf bepaalde bandbreedte. Zo kan actief op de economische visie worden ingespeeld. De vooraf bepaalde bandbreedte zorgt ervoor dat er zonder overdrijving accenten kunnen worden gelegd. Wanneer u bijvoorbeeld in 2000 vol in de IT-sector- of in 2008 in de bankensector belegde, zou het verlies tot op heden nog groot zijn. Door het stellen van bandbreedten houden we de vinger aan de pols.

Valuta
Het kan interessant zijn om naast posities in euro, ook posities te hebben in andere valuta. Zo hebben onze klanten in de afgelopen jaren extra kunnen profiteren van de oplopende us-dollar. In het achterliggende half jaar hebben wij deze belangen teruggeschroefd om de winsten veilig te stellen. Bij beleggen in andere valuta neemt het beleggingsrisico toe maar met een goede visie staat daar ook een hoger rendement tegenover. Ook hier is de aandacht van uw adviseur van belang.

Kredietrating
Vinger aan de pols houden m.b.t. kredietwaardigheid/kwaliteit van bedrijven, banken en overheden. Dit is van grote betekenis bij obligaties. Deze worden immers als zekerheid in de portefeuille opgenomen! Vooral in economisch zware tijden kan het snel minder worden met de kredietwaardigheid. Er moet dan geregeld actie ondernomen worden.

Duration
Duration is de gewogen gemiddelde looptijd van alle uitkeringen: coupons + aflossing. Deze gebruiken we om de rentegevoeligheid van een obligatie te bepalen. Met de duration kan worden uitgerekend hoeveel de koers van een obligatie zal dalen als de rente met een bepaald percentage stijgt. Obligatiekoersen stijgen bij een dalende rente maar dalen bij een stijgende rente. Naar verwachting blijft de rente voorlopig op een laag niveau. Maar wanneer de rente weer gaat stijgen willen we hier niet gevoelig voor zijn. Een strategie zou kunnen zijn om eventuele langlopende obligaties in portefeuille te verkopen en hiervoor bijvoorbeeld kortlopende obligaties terugkopen.

Bijsturing van de effectenportefeuille kan noodzakelijk worden bij veranderingen in de persoonlijke situatie maar ook door beursontwikkelingen. Deze serie wordt vervolgd .

Ontspannen met vakantie?
Kijkt u eens kritisch naar uw eigen portefeuille. Is uw portefeuille goed gepositioneerd voor de komende periode? Sterker nog, kunt u met een gerust gevoel met vakantie? We stellen vast dat financiële markten gedirigeerd worden door steeds meer (nieuwe) factoren, waardoor uw portefeuille anders reageert dan u tot voor kort gewend was. Neem contact op met één van de vermogensregisseurs van Duisenburgh om uw asset allocatie te optimaliseren. Goede raad is niet duur!