Verstandig beleggen (deel 8) | Column Jack Verkamman

STELLENDAM – De lente is in volle gang; vogeltjes fluiten, bloesem in de bomen en huppelende lammetjes op de dijk. Zelfs op de beurs is het zonnetje doorgebroken. Maar hoe staat het nu met uw effectenportefeuille? Zit daar nog wel voldoende kiemkracht in?

In deze column gaan we in op het onderhoud van de effectenportefeuille en dat is vergelijkbaar met de natuur. Voor goed resultaat zullen we regelmatig ons tuin- of landbouwgereedschap moeten gebruiken, anders verstikt het prille groen door het onkruid en de wildgroei. Wanneer een effectenportefeuille gebalanceerd is opgebouwd zal de markt haar werk gaan doen. Een zorgvuldig opgebouwde portefeuille zorgt ervoor dat het neerwaarts risico binnen de perken blijft en het opwaarts potentieel zoveel mogelijk kan worden benut. Maar financiële markten bewegen, de portefeuille verschuift en raakt in onbalans, er ontstaat dan ‘scheefgroei’. Vanaf de start is het vermogensplan waarin de uitgangspunten staan, leidend om de portefeuille op koers te houden.  (zie Verstandig beleggen deel 7) Bijsturing van de effectenportefeuille kan noodzakelijk worden bij veranderingen in de persoonlijke situatie maar ook door beursontwikkelingen.

Markten bewegen
In de afgelopen jaren lieten zowel de aandelen- als de obligatiemarkten, wereldwijd een sterk herstel zien. Dit was vooral het gevolg van renteverlagingen, opkoopprogramma’s, betere bedrijfswinsten en het voorzichtig opkrabbelen van de economie. Een belegger die bijvoorbeeld in 2010 met € 500.000 startte met een neutraal risicoprofiel, wereldwijd gespreid, zou in april 2016 een resultaat van 50,5% hebben gezien.

Het risico voor deze belegger is intussen wel toegenomen door scheefgroei:

jack

Het is altijd verstandig om er rekening mee te houden dat financiële markten na een langere periode van opgang ‘pas op plaats’ zullen maken. Over het algemeen neemt de koersbeweeglijkheid dan toe. Beurscorrecties horen daarbij. Wees daar op voorbereid!

Herschikken
Een lange termijn belegger kan zich correcties veroorloven. Uiteindelijk herstellen markten doorgaans weer. Het is echter van groot belang om de portefeuille in lijn te houden met de uitgangspunten van met vermogensplan. In het bovenstaande voorbeeld is de portefeuille door de goede prestaties van aandelen scheefgegroeid. De portefeuille moet herschikt worden: de vermogensverdeling (assetmix) wordt dan weer in lijn gebracht. In dit voorbeeld zouden aandelen iets worden afgebouwd ten gunste van laagrisico beleggingen. Zodoende blijft het oorspronkelijk gekozen risicoprofiel in tact en wordt het resultaat veilig gesteld. Ook na grote koersdalingen is het belangrijk om de portefeuille in balans te brengen. In dit geval door het aandelenbelang te verhogen, anders zal het doelrendement op termijn niet worden behaald. Houd altijd vast aan uw uitgangspunten!

Uitstappen
Het slechtste wat een lange termijn belegger kan doen, is volledig cash gaan, ofwel geheel uitstappen. De ervaring leert namelijk dat, wanneer de correctie toch niet komt, men alsnog op hogere niveaus instapt. Of, als de correctie wel komt, men niet meer durft in te stappen. Dan wordt de boot volledig gemist, omdat er na een correctie vaak een snel herstel komt.

Maak uw vermogensdoelen bereikbaar. Laat u bank-onafhankelijk adviseren!