Verstandig beleggen (deel 7) | Column Jack Verkamman

SINT–ANNALAND Zoals in mijn vorige column al is aangekondigd, informeer ik u deze keer graag over de opbouw van een effectenportefeuille.

Opbouw portefeuille

Voordat we daadwerkelijk aan de slag gaan met het opbouwen van uw effectenportefeuille, is het van belang een aantal zaken helder te hebben. Allereerst is het van groot belang om een risicoprofiel vast te stellen. Dit ‘kompas’ geeft de verhouding aan van het risico dat past bij u als belegger ten opzichte van het gewenste rendement. Overeenkomstig deze vaststelling kan een degelijk beleggingsadvies worden opgesteld voor de opbouw van de portefeuille en het onderhoud hiervan. Om samen met u een goed risicoprofiel te kunnen vaststellen, brengen wij de gehele financiële positie eerst helder in kaart (vermogen, inkomen, fiscaal, doelstellingen, speciale wensen, risicohouding, looptijd, gezinssituatie enz.). Op deze manier kunnen we samen de goede beslissingen nemen bij de opbouw van de portefeuille. In sommige situaties adviseren wij om juist niet te beleggen in effecten; de uiteindelijke oplossingen moeten immers passen bij de klant en zijn doelstellingen. In mijn eerdere columns (Verstandig beleggen deel 3 en deel 4) informeerde ik u reeds over ‘doelen bereiken’ en ‘doelen bepalen’.

Strategische en tactische portefeuilleverdeling

Wanneer het risicoprofiel is vastgesteld zal de portefeuille conform worden opgebouwd. Bij een defensief risicoprofiel zal de verhouding tussen defensieve ‘vastrentende waarden’ (zoals cash en obligaties) en rendementsgerichte ‘zakelijke waarden’ (o.a. aandelen en onroerend goed), anders zijn dan bij een offensief risicoprofiel.

Voorbeeld strategische vermogensverdeling bij Duisenburgh Vermogensregie:

Risicoprofiel              vastrentende waarden   |   zakelijke waarden

Zeer defensief                 100%                                              0%

Defensief                            75%                                             25%

Neutraal                             50%                                             50%

Offensief                             25%                                             75%

Zeer offensief                      0%                                            100%

 

Dit is de zogenaamde ‘strategische’ (basis)verdeling. Steeds wanneer daar aanleiding voor is, bijvoorbeeld vanwege onze visie op de economische toestand in de wereld, dan zullen onze portefeuilles, binnen vooraf bepaalde bandbreedtes, tactisch afwijken van het bovenstaande. Wij spelen dus actief in op de economische ontwikkelingen.

De vermogensverdeling (assetmix) is de meest belangrijke keuze die kan worden gemaakt bij beleggen. Uiteindelijk bepaalt deze keuze zo’n 80 – 90% van het rendement en risico!

Nog meer spreiding

De volgende stap is zorgen voor de juiste spreiding binnen het risicoprofiel. Hierbij denken we aan spreiding over bedrijven/overheden, sectoren, regio’s, kredietrisico’s (ratings), looptijden enz.

Thema beleggen

De opbouw van een effectenportefeuille kan ook ‘thematisch’ worden benaderd. Denk hierbij aan:

  • ‘Inkomen’ Wanneer er behoefte is aan inkomen uit vermogen, zal de portefeuille daar zo goed mogelijk op worden afgestemd. Beleggingen vinden dan plaats in aandelen, obligaties en onroerend goed, die zorgen voor inkomsten uit bijvoorbeeld rente, dividend of huur.
  • ‘Duurzaam’ Met duurzaam beleggen investeert u in ondernemingen die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en goede financiële vooruitzichten hebben.

Laat u eerlijk voorlichten door een bank-onafhankelijk adviseur, het gaat immers om uw belang!