Verstandig beleggen (deel 5) | Column Jack Verkamman

THOLEN – De vakantieperiode is voorbij. Hoewel het buiten veelal ‘zonnig’ was, pakten donkere wolken zich samen en kwamen de financiële markten ‘in zwaar weer’. Een korte uiteenzetting met enkele aanbevelingen …

‘In zwaar weer’

De AEX-index startte dit jaar voortvarend, eind april stond er een extreme jaarwinst van ca. 20% op de borden, meer dan op de meeste andere beurzen. Van deze winst is op moment van schrijven nog maar 3% over. Er waren dagen bij met zeer grote bewegingen, tot wel 5%!

Computergestuurde verkoopprogramma’s versterkten het effect van de dalingen.

Het ‘Griekse toneelspel’ werd vervolgd door zorgen over de Chinese groei.

De interne Chinese aandelenmarkt crashte en vervolgens greep de Chinese overheid in: de munt devalueerde, gevolgd door renteverlagingen en steunaankopen, dit alles met weinig succes. Wereldwijd volgde er twijfel over de duurzaamheid van de Chinese economische groei. Financiële markten zijn niet ongevoelig voor de problemen van grootmacht China; flinke dalingen waren het gevolg. Vooral exporteurs van luxe merken en auto’s werden geraakt.

‘Aan de horizon’

Wij verwachten een verdere vertraging van de Chinese groei. Door het ingrijpen van de overheid wordt er over het algemeen geen harde landing verwacht van de Chinese economie. Ook opkomende markten hebben het moeilijk. Dalende grondstoffenprijzen, met name olie en koper zorgen voor minder inkomsten. Deze dalingen zijn weer het gevolg van minder Chinese vraag en meer energieaanbod (zoals schaliegas). De economieën van de VS en Europa laten voorlopig nog een stabiele groei zien. Europa heeft profijt van de lage rente, meer consumentenbestedingen en minder bezuinigingen, terwijl zowel de arbeidsmarkt als de woningmarkt voor groei zorgen in de VS. Inkomensverbetering en de lagere olieprijs zullen de consumptie verder ondersteunen. Hier tegenover staat dat Amerikaanse rente omhoog zal gaan. Hoewel de bewegelijkheid op de markten voorlopig zal aanhouden, zijn vooral Europese aandelen weer interessant geprijsd.

Het juiste beursmoment voorspellen

Niemand, geen enkele beleggingsspecialist kan dat. Iemand die hiertoe in staat zou zijn zou ‘slapend rijk’ worden… Toch laten we ons graag verleiden. Optimisme komt naar boven als de beurzen stijgen. Op zo’n moment willen velen kopen. Wanneer de beurzen dalen is er soms angst/ paniek. Er zijn beleggers die juist dan verkopen. Op emoties beruste beslissingen kosten altijd geld!

Verstandig vermogen opbouwen

Door gefaseerde aankopen of door periodiek te beleggen is het risico van een eventueel verkeerd instapmoment fors te reduceren.

 

10 praktische aanbevelingen

1   Een juiste vermogensverdeling (bepaalt 80% van uw rendement).

2   Spreiden, spreiden, spreiden.

3   Vasthouden aan uw strategie, schakel emoties uit.

4   Portefeuille onderhouden| Zorg voor een klankbord.

5   Geregeld herbalanceren en winsten afromen: op koers blijven.

6   Geduld: succes bij beleggen in aandelen is gebaseerd op tijd.

7   Totale kosten zo laag mogelijk houden.

8   Koffiepraatjes met ‘gouden tips’ vermijden.

9   Pas op wanneer een ‘rendement’ te mooi is om waar te zijn.

10 Denk steeds in risico én rendement.

 

Kies een partij waar u centraal staat en niet een product, bank of beheerder!

 

Het bovengenoemde is geen beleggingsadvies voor uw situatie. Derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleed. Raadpleeg uw beleggingsspecialist!