Verstandig beleggen (deel 11) Column Jack Verkamman

STELLENDAM – Als afsluiting van mijn columnserie ‘Verstandig beleggen’ nog even de belangrijkste items op een rij. Doe er uw voordeel mee.

Beleggen en tijd
Wanneer het vermogen langere tijd niet nodig is kan beleggen beslist interessant zijn. De geschiedenis laat zien dat, gemeten over een langere horizon, beleggen steeds zorgde voor hogere rendementen dan sparen. Om u een idee te geven: in de laatste 40 jaar was het gemiddeld jaarrendement*, ondanks de soms forse beurscrashes, bij aandelen meer dan 9% en bij obligaties ruim 7%. De negatieve bewegingen zijn door de tijd dus ruimschoots zijn goedgemaakt. Echter, vanwege de ongekend lage rentestand en economische verwachtingen, voorzien wij voor de eerstkomende jaren lagere gemiddelde rendementen dan bovengenoemde. (* bron: MSCI wereldindex)

De juiste oplossing
Laat u vooraf eerlijk en bank-onafhankelijk voorlichten.
Zo wordt bij Duisenburgh altijd gezocht naar de best passende oplossingen. In sommige situaties adviseren wij om juist niet te beleggen in effecten; de uiteindelijke oplossingen moeten immers naadloos aansluiten bij de klant en zijn /haar doelstellingen.

Start met een plan
Goede voorbereiding is noodzaak. Wanneer uw doel en risico-acceptatie helder is, is het raadzaam om een al dan niet uitgebreid vermogensplan op te stellen. Dit plan geeft naast de huidige situatie een beeld van de verwachte inkomens- en vermogensontwikkeling, schenkingsplannen, testament, erfenissen, verkoop bedrijf enz. Het niet helder hebben van uw eigen financiële beeld en ontbreken van een strategie kan voor tegenvallers zorgen. Laat u niet verrassen!

Kompas
Een vastgesteld risicoprofiel is het kompas, deze geeft de verhouding aan van het risico dat past bij de belegger ten opzichte van het gewenste rendement. Overeenkomstig wordt een beleggingsadvies opgesteld en de portefeuille onderhouden.

‘Niet al uw goud in één schip laden’
Het spreiden van vermogen is essentieel om het risico te beperken.
De assetmix (oa: sparen, aandelen, obligaties, onroerendgoed) is hierbij de meest belangrijke keuze die gemaakt wordt bij beleggen. Deze invulling bepaalt ruim 80% van het rendement en risico.
Daarnaast is het van grote betekenis om een juiste verdeling te maken over landen/regio’s, bedrijfssectoren, ondernemingen, overheden, valuta’s, kredietrisico’s en looptijden.

Op koers blijven
Zoals een loods een schip begeleidt naar de haven, zo is dit onze taak met betrekking tot het vermogen. Duisenburgh klanten hoeven er niet mee bezig te zijn. Door onze betrokkenheid groeien wij met de klant mee en signaleren zodoende ook de toekomstige ontwikkelingen die gevolgen kunnen hebben op het beleggingsbeleid.

Veilig naar de haven
Eén van de pijlers van onze beleggingsfilosofie is dat wij, afhankelijk van het beleggingsdoel, adviseren volgens de ‘levenscyclus’; Naarmate de einddatum dichterbij komt bouwen wij het risico in de portefeuille af. Op deze wijze wordt het vermogen veiliggesteld.

Onze garantie
Het samenstellen en onderhouden van een doelgerichte beleggingsportefeuille vraagt om kennis, interesse en tijd. Een onafhankelijk vermogensadviseur van Duisenburgh Vermogensregie werkt uitsluitend in het belang van de klant, is pro-actief en kijkt verder dan alleen een effectenportefeuille. Meerwaarde die zich altijd terugverdient!
Op verzoek van lezers ben ik voornemens om een nieuwe columnserie starten waarin concrete praktijksituaties aan de orde zullen komen. Wordt vervolgd ..