Verstandig beleggen (deel 10) | Column Jack verkamman

SINT-ANNALAND – In mijn laatste columns liet ik u zien dat actief inspelen op de economische verwachtingen en op scheefgroei van groot belang is. Op deze wijze houden we de risico’s in toom en maximaliseren we het uiteindelijk rendement. Nu belicht ik de invloed van persoonlijke ontwikkelingen.

Financiële markten zijn dynamisch, maar dat geldt voor onze levensloop niet minder! Zo kunnen veranderingen in het economisch klimaat ervoor zorgen dat ons leven en inkomen in een geheel andere situatie belanden dan eerder werd gedacht. Dat geldt ook voor carrière, gezondheid en ontwikkelingen op het persoonlijke vlak. Mooie, maar ook teleurstellende ontwikkelingen vereisen bijsturing van de vermogenssituatie om op koers te blijven.

Op koers blijven
Om veilig een haven te bereiken is een kompas of GPS nodig. Zo is bij beleggen een actueel risicoprofiel /vermogensplan van groot belang om het doelvermogen te kunnen realiseren. Duisenburgh klanten hoeven hier niet mee bezig te zijn. Door onze betrokkenheid groeien wij met de klant mee en signaleren zodoende ook de toekomstige ontwikkelingen die gevolgen kunnen hebben op het beleggingsbeleid. Zoals een loods een schip begeleidt naar de haven, zo is dit onze taak met betrekking tot het vermogen. Vanaf de start is het vermogensplan waarin alle uitgangspunten staan leidend om de portefeuille op koers te houden. Doelen die nagestreefd worden zijn bijvoorbeeld studie van kinderen, pensioen, luxere woning of vermogensgroei.

Wanneer er in de loop van de tijd wijzigingen optreden, zal het risicoprofiel moeten worden geactualiseerd. Met een grondige analyse en simulatie brengen wij alles helder in beeld zodat de klant goed begrijpt waar hij/zij aan toe is. Denk hierbij aan de persoonlijke ontwikkelingen, aanvullende wensen, einddatum en risicobeleving. Tenslotte moet een ‘kompas’ de juiste richting blijven aangeven!

Praktijkvoorbeelden
Erfenis –  Door een erfenis neemt een vermogen fors toe. Klant heeft als doelstelling: opbouw pensioenvermogen om eerder te kunnen stoppen met werken, gezien de langere looptijd kiest hij voor beleggen met een neutraal risicoprofiel.

Schenkingen i.v.m. eigen woning – Schenking aan kinderen. Drie kinderen willen een huis kopen maar de bank werkt niet mee. Ouders schenken de kinderen de grote vrijstelling ad € 100.000,- (2017) per kind. Dit bedrag wordt vrijgemaakt uit de beleggingen. Het vermogensplan en de portefeuilleinrichting zijn hierop aangepast.

Zakelijke lening –  Zoon wil een onderneming starten en heeft hiervoor € 750.000 nodig, hij klopt aan bij pa. Pa heeft voldoende vermogen. Het vermogensplan en het belegd vermogen zijn hierop aangepast.

Ontslag – Door ontslag heeft een 62-jarige belegger een belangrijk deel van zijn vermogen nodig voor aanvullend inkomen. Het oorspronkelijk doel was een mooie boot. Gelukkig kan hij nu zijn inkomen aanvullen. De portefeuille werd verzilverd en de boot minder luxe. Zekerheid voor alles.

Inkomen uit vermogen – Een oudere relatie wenst in het vervolg extra inkomen om haar kinderen regelmatig iets toe te stoppen. De portefeuille is aangepast naar een inkomens georiënteerde portefeuille en de klant geniet van haar inkomsten. Haar (klein)kinderen ook ..

Haven in zicht
Eén van de pijlers van de Duisenburgh beleggingsfilosofie is dat wij, afhankelijk van het beleggingsdoel, adviseren volgens de ‘levenscyclus’: Naarmate de einddatum dichterbij komt adviseren wij om het risicoprofiel te verlagen. Op deze wijze wordt het vermogen veiliggesteld. Het samenstellen en onderhouden van een doelgerichte beleggingsportefeuille vraagt om kennis, interesse en tijd. Een bank-onafhankelijk vermogensadviseur werkt in uw belang, is pro-actief en kijkt verder dan alleen de uw effectenportefeuille. Meerwaarde die zich terugverdient!