Vermogensbeheer van Duisenburgh!

Bij vermogensbeheer legt u de zorg over uw vermogen bij Duisenburgh in handen van uw eigen vermogensbeheerder. Wij maken hierover vooraf strikte afspraken met u. Uw vermogensbeheerder heeft volmacht om binnen de afspraken de dagelijkse beleggingshandelingen uit te voeren. Wij informeren u periodiek over de status van uw portefeuille. Uiteraard is tussentijds contact altijd mogelijk als u dat wenst. In overleg met u en onze specialisten zorgt Duisenburgh voor een heldere strategie binnen uw vermogensbeheer en financieel plan.