Schenkingen en giften 2015 | Column Jack Verkamman

Inmiddels zijn we alweer aan het einde van het jaar beland. Een drukke decembermaand staat voor de deur. Met deze ingelaste column geef ik u graag enkele eindejaarstips. Doe er uw voordeel mee!

Schenken

Wanneer het bedrag gemist kan worden, is het doen van schenkingen iets wat aan beide kanten een plezierig en warm gevoel geeft. Bovendien kunt u hiermee belasting besparen.

 Schenkvrijstelling 2015
€ 5.277,- per kind en € 2.111,- per kleinkind of derden.
Schenkingen kunnen naast bedragen ook in effecten gedaan worden. U kunt uw bank effecten laten overboeken naar het depot van uw kinderen.

De éénmalig verhoogde vrijstelling aan kinderen (van 18 tot 40 jaar) bedraagt € 25.322,-. Voor een dure studie of eigen woning* geldt onder voorwaarden zelfs € 52.752,-

Papieren schenking / schenking onder schuldigerkenning
Schenken zonder overdracht van vermogen kan ook. Dit doet u middels een notariële akte of onderhandse akte die u later notarieel laat bekrachtigen. Op deze wijze kunt u dus zelf over het vermogen blijven beschikken. Ook handig wanneer uw vermogen vast zit in onroerende zaken. Over deze schuldigerkenning dient u wel jaarlijks 6% rente te betalen aan de begiftigde.

* Plan voor 2017
Het wordt opnieuw mogelijk max. € 100.000,- te schenken voor de aankoop van een eigen woning door uw kind of derden tussen 18 en 40 jaar. Ook kan de gift worden gebruikt voor de verbouwing van een eigen woning of aflossing op de eigenwoningschuld.

Giften

Eenmalige giften boven 1% van uw drempelinkomen zijn fiscaal aftrekbaar bij goede doelen met een ANBI status. (bv: kerken, KWF, Niersticht., Rode Kruis, Alzheimer Ned. e.d.)

TIP: Periodieke giften zijn geheel aftrekbaar. (dus geen aftrekdrempel van toepassing)

De schenkingsovereenkomst kan ook onderhands, dus zonder tussenkomst van de notaris worden opgesteld. De minimale looptijd voor de periodieke gift is 5 jaar.

Box III
Een bijkomend voordeel is dat schenkingen en giften het belastbare box 3 vermogen op de peildatum van 1 januari 2016 verlagen. U bespaart dus ook 1,20% vermogensrendementsbelasting als uw vermogen boven het heffingsvrijvermogen uit komt. Dit effect kunt u vergroten door voor 31 december rekeningen/verplichtingen te betalen en kleine hypotheken af te lossen.

Extra check
Met ingang van 1 januari 2016 vervalt de extra vermogensvrijstelling voor ouderen. Naast het nadeel van hogere box III belasting kan deze afschaffing ook negatieve gevolgen hebben voor de zorgtoeslag, huurtoeslag of eventuele  eigenbijdrage zorginstelling. Om het laatste te voorkomen dient het vermogen onder de vermogensvrijstelling ad  € 21.330,- p.p. te blijven. Laat uw belastingadviseur er dit jaar nog even naar kijken.

 

Vanwege de eenvoud heb ik details buiten beschouwing gelaten. Laat u goed adviseren.