Vermogensbeheer, ook iets voor u?

Dat tijden zijn veranderd zullen de ervaren beleggers onder u kunnen beamen. Financiële markten zijn meer dan ooit met elkaar verweven als gevolg van een vergaande globalisering. Als belegger is het niet gemakkelijk om de effecten van internationale ontwikkelingen op de mondiale beurzen te kunnen overzien. Kortom, het wordt steeds moeilijker de juiste beslissingen te nemen.

Vermogensbeheer
Veel beleggers hebben dit reeds ingezien en hebben ervoor gekozen het beleggen van hun vermogen uit te besteden aan een professionele vermogensbeheerder. Ze vertrouwen op de expertise van specialisten die de dagelijkse zorg van hun portefeuille uit handen nemen. De beheerder heeft een volmacht om de dagelijkse beleggingshandelingen te verrichten binnen de kaders, zoals die zijn vastgelegd in de beheerovereenkomst. Hij informeert de cliënt achteraf over de ontwikkelingen binnen de portefeuille.

Een goede beheerder gaat niet over één nacht ijs. Hij start met een uitgebreide inventarisatie en bespreekt met u uw uitgangspunten (wensen, doelstellingen, risicobereidheid enz.). De beheerder heeft als voornaamste opdracht uw lange-termijn-doelstellingen te realiseren. Bijkomend voordeel is dat hij u behoedt voor het nemen van emotionele beslissingen, wat de kans op een beter rendement verhoogd.

Actieve participatie
Het is hiermee niet gezegd dat deze vorm van dienstverlening per definitie beter is dan de ‘’ouderwetse’’ advies-dienstverlening. Maar van een adviescliënt wordt steeds meer verlangd. Niet alleen het kennisniveau van de belegger wordt op de proef gesteld, door de eerder genoemde ontwikkelingen, maar ook vergaande wet- en regelgeving verlangen een toenemende participatie van de cliënt. Vanaf 1 januari 2018 wordt onder MiFID II nog meer van u verwacht als belegger.

MiFID II
Nieuwe Europese regelgeving (MiFID II) heeft tot doel beleggers beter te beschermen en meer transparantie te bieden. De adviseur is meer dan ooit gericht op het inwinnen van informatie om te kunnen bepalen met wat voor belegger hij te maken heeft en om te bepalen of de door hem geselecteerde beleggingsproducten bij die belegger passen. Van beleggers wordt tegelijkertijd verwacht dat zij zich in toenemende mate verdiepen in de beleggings-adviezen die zij krijgen en zo meer verantwoordelijkheid nemen voor hun beleggingsbeslissingen.

Gevolgen voor u als belegger
Voor beleggers die zich afvragen of ze hun effectenportefeuille nog wel voldoende efficiënt monitoren is het een goed moment hun keuze te heroverwegen. Hebt u de tijd en bent u bereid zich in vergaande mate bezig te houden met uw beleggingsportefeuille en de adviezen van uw adviseur? Als u deze vraag niet met een volmondig ja kunt beantwoorden, dan is het raadzaam uw horizon te verleggen en de mogelijkheden van vermogensbeheer nader te bekijken.

Wat past het best bij u
Vraagt u zich af welke vorm van beleggingsdienstverlening het best bij u past? Kijk voor meer informatie op www.duisenburgh.nl of neem contact met ons op via 040-222 21 12

Beleggen: Uit de adviespraktijk (deel 3)

‘Sparen’ in vakantiewoningen

SINT-ANNALAND  Steeds vaker spreken we mensen die min of meer radeloos naar hun spaarrente kijken. Dat is niet vreemd. De centrale banken in de wereld hebben de rentevoet op ongekend lage niveaus gezet in haar pogingen om de economie aan te jagen. Momenteel is de spaarrente bij de grootbanken gemiddeld 0,05%. Bij de mensen die ik spreek gaat het vaak om grote spaarsaldo’s. De lage rente heeft op deze bedragen enorme impact. Een spaarder met € 950.000, ontving eerder bij 4,5% een rente van € 42.750. Nu is dat nog maar € 475 !

Die ‘radeloosheid’ maakt spaarders vatbaar voor allerlei veelbelovende aanbiedingen in de media. Zo komen we verschillende advertenties tegen met ‘gegarandeerde‘ en veelal achtergestelde obligaties, CFD’s, valutahandel, winkelpanden, Bitcoin, windmolens, Duits vastgoed en opvallend veel beleggingsvormen buiten het toezicht van Autoriteit Financiële marken (AFM). Doorgaans te mooi om waar te zijn..

Recreatiewoningen
Hiernaast worden spaarders overladen met aanbiedingen uit de recreatiesector. Niet  zonder effect; vorig jaar werden er in ons land 20% meer recreatiewoningen verkocht dan het jaar ervoor. Grote- en kleinere aanbieders spelen hier handig op in door aanleg van nieuwe vakantieparken, vooral aan de Nederlandse kust.

Risico
Investeren in recreatiewoningen is niet zonder risico’s! Ik adviseer u vooraf goed te onderzoeken waarin wordt geïnvesteerd, de toekomstvisie van het vakantiepark en uw eigen juridische positie. Is er sprake is van eigen grond? Wie is de ontwikkelaar, welke projecten en welke reputatie heeft deze? Bij huurgarantie is het belangrijk om te weten hoe sterk de verhuurorganisatie is en de contractlooptijd. Voorts: de (jaarlijkse) kosten zoals de beheerkosten, VVE, onderhoud en verplichte aanpassingen. Hoe is uw positie in de contracten geregeld? Zorg ervoor dat u alle details kent.

Let op: Een mogelijk gegarandeerd rendement geldt meestal voor maximaal 5 jaar.  Gebleken is dat sommige verhuurorganisaties de verhuur van deze woningen hierna op een lager pitje zetten, waardoor de huurinkomsten teruglopen. Daarmee komt ook de verkoopwaarde onder druk te staan.

Spreiding
Het is niet verstandig om een groot deel van het vermogen in slechts één beleggingscategorie (vastgoed) uit te zetten. Eén van de belangrijkste spelregels bij beleggen is immers spreiden! Bij deze beleggingsvorm is dat niet minder. Temeer omdat het om grote investeringsbedragen gaat.

Tip:  Beleg niet uitsluitend in deze beleggingscategorie. Zorg allereerst, ondanks de lage rente, voor een buffer op de spaarrekening en verdeel bijvoorbeeld ook over aandelen, obligaties, crowdfunding en/of edelmetalen. Informeer tevens naar de mogelijkheden van een ‘familiebank’.

Laat u hierin onafhankelijk adviseren!

Wanneer u in meerdere vakantiewoningen wilt investeren, zorg dan net als bij een effectenportefeuille voor goede spreiding over verschillende aanbieders. U verkleint daarmee het risico.

Voorbeeld: Stel dat de vakantiewoning en de contracten er goed uitzien maar de desbetreffende verhuurorganisatie gaat failliet. Dan wordt het vaak ‘gegarandeerd rendement’ niet meer aan u uitgekeerd. Wanneer de investering (deels) is gefinancierd, is het nog vervelender: rentelasten lopen wel gewoon door. Pas op met het financieren! Wanneer u dit van plan bent; houdt het leenbedrag beperkt. Hoe lucratief de ‘hefboom’ ook zou kunnen zijn. Het laatste dat u wilt is dat uw vastgoedbelegging als een molensteen om uw nek gaat hangen.

Tot slot
Spaarders hechten aan zekerheid. Maar vastgoed is een belegging en geen spaarrekening. Het argument dat ‘vakantie stenen’ altijd hun waarde behouden is helaas onjuist gebleken. Zo drukt op dit moment de verkoop van nieuwe recreatieparken de waarde van bestaande recreatiewoningen.  Laat u vooral goed informeren!

 

 

Beurswijsheid zomer 2017?

BARENDRECHT  –  Handelaren op de beursvloer zijn inmiddels vervangen door saaie beeldschermen, maar hun ‘beurswijsheden’ bestaan nog steeds.

‘ Sell in May and go away but remember to come back in September ’ 

Was het maar zo eenvoudig! Welke belegger kent deze ‘beurswijsheid’ niet?
Het vindt zijn oorsprong in statistieken uit het verleden. De beurshandel stond in de zomerperioden op een laag pitje met veelal lagere aandelenkoersen. De boodschap was: de zomer passeren en in september weer instappen.

De praktijk
De praktijk is echter weerbarstiger: in de zomerperiode van de afgelopen 20 jaar lag de verhouding tussen hogere- en lagere aandelenmarkten op nagenoeg hetzelfde niveau. Bovendien geven statistieken aan dat de koersrisico’s daarbuiten groter zijn dan in de zomerperiode. In de jaren “90 stegen de aandelenmarkten in de zomerperiode buitengewoon. Het waren de jaren van ‘IT-gekte’ en de ‘campingrally’; De opmars van de gsm zorgde ervoor dat men -massaal- orders plaatste in vakantietijd. De hogere koersen zorgde veelal voor extra vakantiegeld. Grote koersdalingen vonden doorgaans echter vooral plaats buiten de zomerperiode: denk hierbij aan de aanslagen van 11 september 2001 en de oktobercrashes.

Kortom, statistisch gezien is er geen aanleiding om deze ‘beurswijsheid’ te volgen.

Geduld

Gedisciplineerde beleggers focussen zich op de langere termijn. Zij herbalanseren een goed gespreide beleggingsportefeuille op gezette tijden. “Geduld is een schone zaak”. Geen beurswijsheid, maar wel een goede raad. Wie de beursgeschiedenis onderzoekt kan vaststellen dat in het verleden, eind oktober het beste aankoopmoment was. Omdat statistische gegevens geen wetenschappelijke waarde hebben, adviseer ik mijn klanten veelal om nieuwe of aanvullende beleggingen gespreid over de tijd aan te kopen. Het risico van verkeerde timing wordt op deze manier verkleind.

Beleggen: Uit de adviespraktijk (deel 2)

BELEGGEN OF SPECULEREN?

STELLENDAM  –  Geregeld spreek ik mensen die het hebben over ‘beleggen’ terwijl ze eigenlijk “speculeren” bedoelen.  En laten we eerlijk zijn, veel mensen denken dat deze twee zaken inderdaad dezelfde betekenis hebben. In deze column duiken we hier graag even in vanuit een praktijkvoorbeeld.

Iemand vertelde mij onlangs dat hij van plan was om met € 250.000 te beleggen in uitsluitend turbo’s en opties omdat hier veel sneller rendement mee gemaakt worden dan met aandelen. Een kennis van hem had hier goede ervaring mee en boekte vorige week zelfs een winst van 150%.

Bewustwording
Ik vroeg hem onder meer: Hoe gaat u ermee om als uw € 150.000 in een week verdubbelt naar € 300.000?  En, hoe zou u reageren wanneer uw € 150.000 in één klap naar het € 0,00 zou gaan? Wat zal hiervan het effect dan zijn op uw levensstijl?

Met dergelijke instrumenten zijn beide uitslagen inderdaad mogelijk, temeer omdat er sprake is van een zogenaamde ‘hefboomwerking’. Het is verstandig om succesverhalen altijd nuchter te beoordelen. Successen worden immers met trots verteld aan een ieder die het horen wil.  Maar wanneer er sprake is van verlies wil niemand erover praten, die verhalen horen we vrijwel nooit.

Speculatie
In dit voorbeeld is geen sprake van beleggen, verre van dat. Hier is sprake van speculatie, er zijn zeer hoge risico’s aan verbonden. Als het goed gaat denkt men ‘zie je wel ik heb het helemaal begrepen’, vervolgens wordt het nieuwe totaalbedrag veelal weer volledig ingezet. Mogelijk gaat het dan nog een keer goed en men wordt  overmoedig. Maar uiteindelijk loopt het verkeerd af. Bovendien wordt er bij speculatie zeer veel aan- en verkocht met als gevolg veel transactiekosten (dat is overigens de enige zekerheid die u erbij krijgt). Er is sprake een negatief verband tussen het rendement enerzijds en het aantal transacties anderzijds. Als u toch wilt speculeren doe dat dan altijd met een beperkt bedrag. Eventuele winsten niet opnieuw inzetten maar veilig aan de kant houden.

Maar wat is dan beleggen?
Kort samen gevat is beleggen het gedegen uitzetten en onderhouden van vermogen, volledig gefocust op de wensen en beleggingshorizon van de belegger. Het kapitaal wordt hierbij gespreid belegd conform een persoonlijk vermogensplan. Bij beleggen is het van belang dat het vermogen langer kan worden uitgezet om tussentijdse koersfluctuaties goed te kunnen opvangen. Ook het onderhoud  van de portefeuille is belangrijk. Denk aan bijvoorbeeld rebalancen en inspelen op  veranderingen van financiële situatie of economische visie. Bewaar ‘rust’ in de portefeuille; dat geeft uzelf ook rust en bespaart u transactiekosten.

Duisenburgh Vermogensregie Verkamman helpt vermogende ondernemers en particulieren graag bij het solide opbouwen en onderhouden van grotere vermogens. Wij kijken verder dan alleen de effectenportefeuille. Doordat wij onze klanten kennen spelen wij ook in op andere financiële mogelijkheden wanneer dat passend is. Daar ligt onze kracht en uw rendement. Wij onderhouden geen speculatieve effectenportefeuilles, maar doen waar we sterk in zijn: méérwaarde voor onze klant.

 

 

 

Blik op de Beurs | April | Column Tjeerd Jenniskens

Na de prima rendementen in het eerste kwartaal, deed onze AEX het in april iets rustiger aan. Uiteindelijk steeg de index toch met bijna 5 punten (0,89%) naar een stand van 521,13. De Duitse DAX deed het net iets beter en koerste ruim een procent hoger dan aan het begin van de maand. De Europese index, Eurostoxx50, wist in april een fraaie plus neer te zetten van 1,68%. De stijgingen werden overigens pas ingezet toen bleek dat Emmanuel Macron de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Frankrijk gewonnen had. Als gevolg van de verkiezingsuitslag trok ook de euro behoorlijk aan en noteerde op het eind van de maand bijna 2,3% hoger ten opzichte van de US dollar. Op zondag 7 mei weten we of Macron daadwerkelijk de nieuwe president van Frankrijk wordt. Gezien de reactie op de beurzen hebben beleggers een duidelijke voorkeur voor Macron boven Le Pen.

In de Verenigde Staten hadden beleggers in april met name interesse in de technologieaandelen. De Nasdaq won in april maar liefst 2,7% en staat tot nu toe in 2017 op een plus van bijna 15%. De Dow Jones scoorde in april een plus van 1,34%, de bredere S&P500 index won 0,91%.

De Aziatische beurzen lieten een gemengd beeld zien. De Japanse Nikkei 225 index steeg ruim 1,5%, maar de Chinese Hang Seng Enterprise Index verloor een half procent.

Voor de komende maand zullen de spanningen rondom Noord Korea, de Franse verkiezingen en werkgelegenheidscijfers in de VS op de radar van beleggers staan. Ook wordt gepubliceerd hoe de stemming is onder de inkoopmanagers. We weten dan weer hoe optimistisch bedrijven zijn voor de komende periode.

Ik wens u de komende maand weer veel succes met uw beleggingen!

Blik op de Beurs | Maart | Column Tjeerd Jenniskens

Net als in februari waren de Europese beurzen de afgelopen maand positief gestemd. Onze beursbarometer AEX zette in maart een fraaie plus neer van bijna 4,3% en sloot het eerste kwartaal van 2017 af met een winst van 6,91%. Ook onze oosterburen hadden een goede maand, de Duitse index DAX steeg in maart ruim 4% en het afgelopen kwartaal zelfs 7,25%. De Eurostoxx50 ging nog wat harder en noteerde een winst van bijna 5,5% in de afgelopen maand. In Amerika werd er pas op de plaats gemaakt. De Dow Jones 30 index verloor ruim 0,7% en de bredere S&P500 sloot nagenoeg onveranderd.

Alleen de technologie-index Nasdaq100 wist er een mooie plus uit te persen van 2%. In Azië zagen we overwegend rood gekleurde schermen. De Japanse Nikkei225 gaf 2,5% prijs en zakte daarmee ook in het rood in het eerste kwartaal van 2017. De Hang Seng Enterprise Index (Hong Kong) verloor 0,25% in maart maar heeft desondanks het afgelopen kwartaal een fraaie 9,35% opgeleverd. De euro won afgelopen maand 0,7% ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Vorige week zette de eerste Nederlandse bank de stap naar een rentevergoeding van 0% op de spaarrekening, de vraag is wat de andere banken gaan doen. Een belangrijk motief van spaarders is het behoud van het vermogen. Dit is echter steeds moeilijker haalbaar: Na aftrek van vermogensbelasting en rekening houdend met inflatie, neemt het vermogen van de meeste spaarders jaarlijks af. Bovendien zien we de inflatie langzaam oplopen. Met het spreiden van uw risico en het toevoegen van aandelen en/of onroerend goed bent u beter bestand tegen oplopende inflatie en verbetert u uw perspectieven op rendement voor de langere termijn. Wij lichten dit graag toe in een persoonlijk gesprek!

Ik wens u de komende maand weer veel succes met uw beleggingen!

Blik op de Beurs | Februari | Column Tjeerd Jenniskens

De mondiale beurzen trokken in februari aan en beleggers in aandelen beleefden een prima maand. Onze eigen AEX-index steeg met bijna 4% naar ruim 495 punten en verkende al zelfs een paar keer de 500-puntengrens. Onze oosterburen deden het iets rustiger aan, maar de DAX-index steeg toch met ruim 2,5%. Dat geldt ook voor de brede Europese index. De Eurostoxx50 dikte 2,75% aan. In de Verenigde Staten trokken de beleggers zich niks aan van het politieke gekrakeel wat zich de eerste maand van het presidentschap van Donald Trump afspeelde.

De Amerikaanse indices waren eensgezind; De Dow Jones index steeg met ruim 4,7%, de bredere S&P500 met ruim 3,7% en de technologiebeurs Nasdaq met ruim 4,1%. Met een dollar die ruim 2% steeg ten opzichte van de Euro leverde dit prima rendementen op voor de Europese belegger.

Ook in het verre oosten was de stemming opgewekt. Zowel de beurzen in opkomend als in ontwikkeld Azië presteerden uitstekend. De Japanse Nikkei225 index schreef een positief rendement van ruim 1,8% en de Chinese Hang Seng Enterprise Index een plus van ruim 4,7%.

De komende maand kijken beleggers in Nederland met name naar de verkiezingen en de nasleep daarvan. In de Verenigde Staten zullen de ogen gericht zijn op het rentebesluit van de Federale Bank (FED). In de visie van Duisenburgh blijft het -zeker na robuuste stijgingen- voor elke belegger van belang om de verhouding van aandelen en andere vermogensbestanddelen zoals obligaties en spaargeld goed in de gaten te houden en waar nodig te herschikken. Wellicht dat ook in uw portefeuille nu zo’n moment is aangebroken. Wij helpen u graag bij het maken van deze beslissing.

Ik wens u de komende maand veel succes met uw beleggingen!

Blik op de Beurs | Januari | Column Tjeerd Jenniskens

De beurzen kwamen in januari maar moeizaam in beweging. De oorzaak lag in de maatregelen (o.a. het inreisverbod) die de nieuwe Amerikaanse president Trump afkondigde. Zowel in de VS als in de rest van de wereld leidde dit tot onrust en onzekerheid bij beleggers.

Onze eigen AEX-index zwabberde rond de eindstand van 2016, maar leverde de laatste dagen van de maand in. Uiteindelijk resteerde voor januari een verlies van ruim 1,3%. Ook de Duitse DAX-index leverde de winst die hij eerder in de maand realiseerde bijna helemaal in. Met een winst van bijna een half procent kon de DAX de maand nog net in het groen sluiten.

De Amerikaanse Dow Jones Index ging in januari eindelijk door de grens van 20.000 punten. Dit bleek helaas van korte duur. De laatste dagen van de maand zakte de DOW weer onder deze grens, maar won in januari per saldo een half procent. De bredere S&P 500 noteerde een mooie winst van bijna 1,8% en de Nasdaq100 won zelfs ruim 5%. Daar staat tegenover dat de US dollar met ruim 2,5% zakte, zodat door de Europese beleggers per saldo niet veel verdiend werd.

In Azië was het beeld gemengd; de Japanse Nikkei225 verloor bijna 0,4% maar de Chinese Hang Seng Enterprise Index won ruim 4,6%.

De komende maanden is er voldoende te beleven op de mondiale beurzen. Behalve de jaarcijfers van bedrijven zullen ook de politieke ontwikkelingen de aandacht hebben van beleggers. In Europa volgen zij de verkiezingen in Frankrijk, Nederland en Duitsland. In de VS kijken ze naar de plannen en besluiten van Trump. Naar verwachting is de Amerikaanse centrale bank, de Fed, de komende tijd voorzichtig met renteverhogingen, totdat er meer duidelijkheid is over de impact van de besluiten van de nieuwe regering op de economie.

Ik wens u komende maand weer veel succes met uw beleggingen!

Beleggen: Uit de adviespraktijk (deel 1)

STELLENDAM – Dit is de eerste column over praktijksituaties bij beleggen. Het doel van deze serie is om aan de hand van sprekende gebeurtenissen uitleg te geven van kansen en bedreigingen bij beleggen. Doe er uw voordeel mee!

Gouden tip
Het is inmiddels alweer jaren geleden dat ik op een mooie winterdag, een klant in de spreekkamer kreeg met een opvallend verhaal. Hij vertelde mij dat hij een winterborrel had gehad met wat vrienden. “Naast de sterke verhalen van strenge winters uit het verleden en de schaatsprestaties, ging er ook een serieuze gouden beleggingstip over tafel; die heb ik goed onthouden. Dit aandeel wil ik direct kopen. Mijn hele spaarvermogen moet er in, maar wel snel; ik wil de boot niet missen.” “Voordat dit verhaal in de krant komt wil ik een positie hebben. De koers moet hierdoor een enorme impuls krijgen, per slot van rekening is het nu afgeprijsd..” Het kon niet stuk, zo overtuigd was hij van de ‘gouden tip’ die hij te horen had gekregen.

Wat was die gouden tip dan?
Deze klant had een grafiek te zien gekregen van een IT-aandeel. De koers van dit aandeel was reeds fors onderuit gegaan. In een periode van zes maanden was er nog maar de helft van over. Het aandeel was nu dus ‘goedkoop’ geworden. Bovendien zou deze IT-onderneming een deel van haar activiteiten verkopen. Hierbij kon dan een enorme boekwinst gerealiseerd worden.

Weet u nog van toen?
Deze anekdote komt uit de periode van de IT-bubble, rond het jaar 2000. Het was de tijd van HCS, Begemann, Baan, Tulip, KPN Qwest, CMG, Getronics, Versatel en World-Online. Kent u ze nog? Het was een tijdperk waarin het voor een beleggingsadviseur lastig was om te bewijzen dat het anders moest dan uitsluitend te beleggen in IT aandelen, het kon niet op. Beleggers (zeg: speculanten) wilden uitsluitend profiteren van de enorme koersstijgingen in de IT sector (soms wel 100% op jaarbasis). Aandelen als Koninklijke Olie, DSM, Unilever waren met rendementen van 8 – 10% veel te saai. We weten inmiddels hoe de IT-bubble uit elkaar spatte ..

De lessen hieruit
In de tijd van de IT-bubble liepen ‘beleggers’ als kuddedieren achter elkaar aan; niemand wilde de boot missen. Massaal stapte men in. Zolang dat gebeurt blijft een koers inderdaad omhoog gaan. Immers, de vraag is dan groter dan het aanbod. Maar waren deze aandelen die hogere koers wel waard volgens de (verwachte) koers-winstverhoudingen? Welnee, het was niets meer dan ‘gebakken lucht’; de waarderingen sloegen op dat moment nergens meer op. De markt was volledig in de ban van het sentiment. Emotie bij beleggen is gevaarlijk! Zeker, wanneer u individueel belegt is het van groot belang om de getallen en perspectieven achter het betreffende aandeel te kennen. Goed onderzoek kan veel teleurstellingen voorkomen.

Zorg altijd voor juiste spreiding in een beleggingsportefeuille. Dit klinkt wellicht saai, maar dit is één van de belangrijkste fundamenten om het risico bij beleggen te reduceren, dat geldt niet minder bij spreiding over bedrijfssectoren. Laat u niet van de wijs brengen met ‘gouden tips’. Doorgaans is dit niet meer dan borrelpraat, trap er niet in! Een lagere aandelenkoers wil niet zeggen dat een aandeel ‘goedkoop’ is: financiële markten prijzen alles direct in, wanneer een koers halveert is er veelal iets aan de hand. Onderzoek dit, ga niet over één nacht ijs! Risico: een hoog rendement nastreven betekent ook veel risico nemen. Immers, als er veel te winnen is, kunt u ook veel kwijt raken.
Past dit wel bij u? Laat u eerlijk voorlichten door een bank-onafhankelijk adviseur!

Ondernemers en het appeltje voor de dorst

Als ondernemer bouwt u geen collectief pensioen op en zult u dus zelf moeten zorgen voor het ‘appeltje voor de dorst’. Met de huidige spaarrentes is het lastig om voldoende vermogen te vormen voor uw oudedagsvoorziening. Beleggen is dan één van de oplossingen om op termijn toch te kunnen genieten van een financieel onbezorgde oude dag. Maar voor welke keuzes komt u te staan als u besluit te gaan beleggen?

Financieel Plan en Beleggingsplan
Allereerst is het belangrijk om vast te stellen wat werkelijk uw belegbaar vermogen is, zowel binnen als buiten uw onderneming. Daarna formuleert u uw wensen, doelstellingen, risicohouding enz. In een financieel plan wordt in één of meerdere scenario’s weergegeven wat, rekening houdend met de wettelijke en fiscale mogelijkheden, haalbaar is. Een financieel plan geldt als uitgangspunt voor het beleggingsplan.

De verschillende smaken van beleggen
Tegenwoordig kunt u kiezen voor verschillende vormen van beleggen. U kunt alles in eigen hand houden en beleggen zonder dat u gebruik maakt van een adviseur of beheerder. Dit heet Zelf Beleggen (ook wel execution only). Een belegger die kiest voor Vermogensbeheer heeft liever niet de dagelijkse zorg over het beheer van zijn/haar effectenportefeuille. De invulling en monitoring van uw effectenportefeuille laat u dan over aan de beheerder. U verleent hem een volmacht om de dagelijkse beleggingshandelingen te verrichten. Bij vermogensadvies bent u actief betrokken bij uw effectenportefeuille. U maakt gebruik van de expertise en adviezen van uw adviseur, maar u houdt zelf een vinger aan de pols. Samen met uw beleggingsadviseur bepaalt u de strategie en de samenstelling van uw portefeuille. Laten we er eens vanuit gaan dat u kiest voor de optie dat u zelf de beslissingen neemt.

Zelf beleggen
In de praktijk zien we dat veel beleggers hun effectenportefeuille invullen met individuele (aandelen)titels. Voor de gemiddelde belegger is deze methodiek in de huidige tijdsgeest echter niet meer aan te raden. De hoge volatiliteit (beweeglijkheid) op de financiële markten en de steeds grotere invloed van geopolitieke gebeurtenissen, pleiten ervoor om het over een andere boeg te gooien. Hoe sterk een aandeel ook is (of beter: lijkt), het kan toch fout gaan. De voorbeelden van Ahold (fraude), Royal Dutch Shell (reserves), vele bankaandelen (2008/2009) en nog recenter Imtech en Volkswagen (fraude), liggen nog vers in het geheugen. Kijk uw portefeuille eens na. Hoeveel verschillende titels heeft u eigenlijk!? En zijn dat alleen Nederlandse of belegt u internationaal? Veel Nederlandse beleggers beleggen alleen in Hollandse aandelen.

Vermogensverdeling (Asset Allocatie)
Om tot een degelijke effectenportefeuille te komen, doet u er verstandig aan om veel zorg te besteden aan de beslissing hoe u uw vermogen verdeelt over de verschillende vermogenscategorieën (asset allocatie). De verdeling van uw vermogen over aandelen, obligaties, vastgoed en cash enz. bepaalt voor ca. 80% het uiteindelijke rendement van uw beleggingen. Mits uw portefeuille goed gespreid is, heeft de selectie van een individuele titel nauwelijks invloed op het rendement. U haalt als het ware het ondernemersrisico uit uw portefeuille en belegt nog alleen in het marktrisico. In veel gevallen is het dan ook verstandig te kiezen voor beleggingsfondsen en ETF’s, ook wel indextrackers genoemd. Maar wilt u dan actief of passief beleggen?

Actief beleggen
Een actieve belegger heeft als uitgangspunt dat hij een beter resultaat wil realiseren dan de markt die hij volgt. Hij heeft een beleggingsstrategie en handelt (koopt & verkoopt) frequent op de beurs. Tegenwoordig heeft een belegger naast individuele titels ook toegang tot een groot aantal beleggingsfondsen van verschillende fondshuizen om zijn doel te realiseren. De selectie van beleggingsinstrumenten en de timing laat hij in dat geval over aan de fondsbeheerder. Uiteraard betaalt de belegger daar een prijs voor. De kosten van een (actief) beleggingsfonds zijn in de regel hoger dan die van een ETF (Exchange-Traded Fund). Let wel: het is van belang dat het fonds ook daadwerkelijk actief is. Fondsen beweren nogal eens actief te zijn terwijl zij in de praktijk dichtbij een index blijken te beleggen, zogenaamde ‘indexhuggers’.

Passief beleggen
Een passieve belegger gaat er vanuit dat hij de markt niet kan verslaan en neemt genoegen met het marktrendement (bij een vergelijkbaar risico). Hij kan de markt volgen door te beleggen in een ETF of een indexfonds. ETF’s zijn beursgenoteerde fondsen die zo nauwkeurig mogelijk een beursindex volgen. Ze zorgen voor een brede spreiding, zijn gemakkelijk verhandelbaar en de kosten zijn meestal laag. Dit geeft een passieve belegger een voorsprong ten opzichte van een actieve belegger.

Voorkeur
Een interessante vraag is of actief beleggen een beter resultaat oplevert dan passief beleggen. Hier is veel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan en de cijfers wijzen uit dat actieve beleggers vaak niet in staat blijken om hun benchmark te verslaan. Dit lijkt een antwoord op de vraag. Maar is passief beleggen dan altijd een betere keus dan actief beleggen? Zo eenvoudig is het dan weer niet?

Voor het beleggen in volwassen markten met een hoge mate van verhandelbaarheid, bijv. Amerikaanse large-cap aandelen, kan een ETF een prima oplossing zijn. Als het gaat om minder ontwikkelde markten met een lage verhandelbaarheid, bijv. Europese high yield obligaties, vindt Duisenburgh beleggen in een ETF niet optimaal. Door het geringe aanbod van high yield obligaties beleggen alle ETF’s in een relatief beperkt aantal leningen, ‘de markt’. Op het moment dat er paniek uitbreekt, speelt de matige verhandelbaarheid een te grote rol. Als beleggers massaal via dezelfde uitgang naar buiten vluchten, kan dat grote gevolgen hebben voor de koersontwikkeling van de desbetreffende obligaties en dus ook voor de koers van de ETF. Elke goed gespreide beleggingsportefeuille bestaat ons inziens uit een combinatie van ETF’s en beleggingsfondsen. Enerzijds vormen ETF’s een goede basis voor uw portefeuille (brede spreiding, efficiëntie en lage kosten). Anderzijds zijn beleggingsfondsen een prima middel om te beleggen in minder ontwikkelde markten. Het vertrouwen in de visie en kwaliteit van de fondsbeheerder speelt hier natuurlijk een essentiële rol.

Onderhoud
Tenslotte is het onderhoud van een effectenportefeuille van belang. Afhankelijk van de marktomstandigheden kan het nodig zijn dat de portefeuille tussentijds moet worden bijgestuurd (herbalanceren). Daarbij is het belangrijk om continu de rendementen, risico’s maar ook de resterende beleggingshorizon in het oog te houden. Bovendien kan het zo zijn dat uw persoonlijke omstandigheden gewijzigd zijn. Uw oorspronkelijke wensen en doelstellingen zijn in dat geval misschien niet meer actueel.

Wat is voor u de beste keuze?
Beleggen is een dynamisch proces. Als (beginnend) belegger valt het niet mee om te bepalen wat voor u de juiste keuzes zijn. Een vermogensregisseur van Duisenburgh kan u helpen bij het concretiseren van uw wensen en doelstellingen. Hij brengt graag uw totale financiële positie in kaart en bepaalt van daaruit samen met u welke beleggingsoplossingen passend zijn. Een investering in een goede vermogensregisseur blijkt vaak de beste beslissing te zijn voor een financieel onbezorgde oude dag. Maak kennis met het team van Duisenburgh Vermogensregie .