Einde jaar; maak de balans op en onderneem actie

BARENDRECHT/YERSEKE
Langzaam naderen we het einde van 2018. Als u nog gebruik wilt maken van de fiscale mogelijkheden waarmee u belasting kunt besparen, regel dit dan zoveel mogelijk vóór de drukke maand december. Uw vermogensadviseur, accountant en notaris staan graag voor u klaar.

Eindejaarstips om belasting te besparen in BOX 3

Vrijstelling: U betaalt geen belasting over een vermogen tot € 30.360 (samen: € 60.720)

 • Extra hypotheek aflossen. (dus lagere maandlasten, het geld zit dan wel vast)
 • Extra premiestorting spaarhypotheek. (let op de voorwaarden)
 • Familiebank opzetten. (hypotheek verstrekken aan kinderen met fiscale aftrek)
 • Schenken: dit jaar € 5.363 per kind, € 2.147 aan kleinkind of derden.
 • Schenken eenmalige vrijstelling tussen 18 en 40 jaar: € 25.731 algemeen, € 53.602 voor dure studie of € 100.800 t.b.v. eigen woning.
 • Sparen in de BV. (belastingheffing over daadwerkelijk -laag- rendement)
 • Fonds voor Gemene Rekening. (belastingheffing over daadwerkelijk -laag-rendement)
 • Fiscaal aftrekbare giften aan goede doelen. (Rode Kruis, KWF, Ned. Hart Stichting, Reuma Fonds, kerken, sociale-en culturele ANBI’s)
 • Grote aankopen nog voor 1 januari 2019 betalen zodat uw saldo lager is.
 • Jaarbedragen 2019 dit jaar betalen: belastingen, schulden, zorgpremie.
 • Uitstellen tot na 1 januari: grote verkopen zoals bijvoorbeeld woning of boot.

Meer rendement

 • Spaargeld overhevelen naar een spaarrekening elders met hogere rente.
 • Goed gespreid beleggen (effecten, vastgoed, crowdfunding, edelmetalen enz.)

Laat u adviseren over de best passende verdeling en scenario’s in uw situatie.

Adviseurswisselingen
Bij financiële planning en beleggen draait het om de inleving en betrokkenheid van de adviseur bij de klant en zijn (financiële) situatie.  Dat zorgt als het goed is voor pro-actieve meerwaarde. Hecht u ook veel waarde aan een vaste adviseur dan nodig ik u graag uit voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Jack Verkamman, DSI senior vermogensadviseur en financieel planner
Telefoon:       06 – 5 2525 994 |  085 – 4 894 894
Email:             jmverkamman@duisenburgh.nl
Website:         www.duisenburgh.nl/verkamman

Testament voorkomt familieleed én bespaart geld

Wat gebeurt er als u of uw partner overlijdt? Er bestaan diverse misverstanden over de verdeling van een nalatenschap. Veel mensen denken dat de afwikkeling van een erfenis in Nederland bij wet prima is geregeld. Niets is minder waar. Het opstellen van een gedegen testament bespaart veel familieleed én geld. Wij geven samen met erfrechtspecialist Alex van IJsseldijk op
29 mei een lezing over nalatenschap in het Huis van Waalre.

Wat als uw partner er na uw overlijden, los van alle verdriet en rouw, ook nog (geld)zorgen bij krijgt? Simpelweg omdat het ontbreekt aan een testament. Door diverse wetswijzigingen in de afgelopen decennia, is het voor velen onduidelijk hoe het erfrecht bij wet is geregeld. ‘Door het opstellen van een testament, weten mensen vooraf precies waar ze aan toe zijn wanneer een dierbare wegvalt’, legt Alex van IJsseldijk uit. Hij heeft zich ten doel gesteld om mensen er bewust van te maken dat een testament veel leed kan voorkomen.

Vaak wordt ten onrechte gedacht dat een testament iets is voor vermogende mensen. Binnen de huidige generatie vijftigplussers heeft misschien niet iedereen veel vermogen op de bank staan, een groot deel van hen heeft echter wel een eigen woning die (bijna) hypotheekvrij is. Ook dát is vermogen waarover (eventueel) erfbelasting betaald moet worden.

Rekensommetje
Bij wet is inmiddels geregeld dat bij het overlijden van één van de partners, de overblijvende partner en de kinderen samen erven. De langstlevende partner is eigenaar van alle eigendommen en de kinderen zijn weliswaar erfgenaam, maar krijgen nog niets in handen. Ze krijgen een soort ‘tegoedbon’ voor de erfenis. Aan de hand van een simpel rekensommetje legt Alex uit dat deze situatie bij het ontbreken van een testament tot een financieel drama voor de achterblijvers kan leiden. ‘De nog levende partner heeft weliswaar een behoorlijke vrijstelling van erfbelasting, maar hij of zij moet de erfbelasting over de erfdelen van de kinderen wél direct afrekenen bij de fiscus. Zo’n acht maanden na het overlijden van de partner valt die vervelende blauwe envelop op de deurmat. Als de erfenis voor het merendeel vastzit in stenen, in de woning waar de partner woont, hoe ga je die erfbelasting dan betalen?’

Er zijn tal van voorbeelden van mensen die hierdoor in financiële problemen zijn gekomen. ‘Het is onnodig familieleed. Dergelijke schrijnende situaties zijn simpelweg te voorkomen door het opstellen van een testament. Maar je moet het wel even doen.’ Vreemd genoeg is het maken van een afspraak bij een notaris voor veel mensen een stap, zo blijkt. ‘Men vreest dat het heel veel geld gaat kosten en denkt dat de materie erg ingewikkeld is. En nadenken of praten over een testament is ook niet de leukste bezigheid die je kunt bedenken, dus schuiven ze het opstellen van zo’n testament voor zich uit. Soms helaas té ver…’

Laagdrempelig
Duisenburgh heeft daarom een laagdrempelige service ontwikkeld, waarbij op persoonlijke wijze een testament kan worden opgesteld. Bovendien blijven de totale kosten inzichtelijk en relatief laag. ‘Een van onze adviseurs brengt uw wensen en verzoeken in kaart. Hij vertaalt dat beeld vervolgens naar een rapport in begrijpelijke taal. Na eventuele aanpassingen wordt het rapport door de notaris bezegeld tot een definitief testament.’

‘De kosten voor het opstellen van een testament wegen niet op tegen de lasten die bij overlijden voor rekening van nabestaanden komen’, zegt Alex tot slot. ‘Laat staan het onvoorziene leed dat er mee gemoeid kan zijn. Dat wens je niemand toe.’

Levenstestament
Naast een gewoon testament, dat pas na overlijden in werking treedt, kan ook een levenstestament familiedrama’s voorkomen, stelt Alex. ‘Stel, één van de twee partners wordt wilsonbekwaam, dan is het niet vanzelfsprekend dat de ander zonder meer kan beschikken en beslissen over de (gezamenlijke) eigendommen. Het is daarom verstandig om bij leven samen een volmacht vast te laten leggen in een levenstestament. Is dat niet het geval, dan zal het er in de praktijk op uitdraaien dat de partner van iemand die bijvoorbeeld door ziekte wilsonbekwaam is geworden ineens voor alledaagse zaken bij de rechter toestemming moet vragen.’

Lezing
Op dinsdag 29 mei verzorgt Duisenburgh samen met erfrechtspecialist Alex van IJsseldijk, een lezing over de noodzaak van een actueel testament en een levenstestament. U kunt deze lezing kosteloos bijwonen door u in te schrijven via info@duisenburgh.nl of tijdens kantooruren te bellen naar 040-2222112. Uiteraard mag u ook introducés meebrengen denk hierbij bijvoorbeeld aan (schoon)ouders of kinderen.

Locatie: Het Huis van Waalre, Koningin Julianalaan 19 in Waalre
Datum: dinsdag 29 mei
Aanvang: 14.30 uur

 

Disclaimer: De verstrekte informatie kan nimmer worden opgevat als een persoonlijk advies

Goede financiële voornemens voor 2016 | Column Jack Verkamman

GOEREE OVERFLAKKEE maakt zich op voor 2016 en daar horen traditiegetrouw goede voornemens bij. Goede voornemens zoals meer bewegen, meer tijd voor familie en vrienden en stoppen met roken zijn voorbeelden van zaken die we anders willen doen; doelen voor het nieuwe jaar.

Wanneer het om geldzaken gaat zijn de twee meest voorkomende voornemens: ‘meer sparen’ en ‘minder uitgeven’. Gemakkelijker gezegd dan gedaan… Vaak blijft het bij mooie voornemens.

10 Concrete tips om meer te sparen en minder uit te geven

1. Schulden en debetstanden
Los schulden en debetstanden indien mogelijk zo snel mogelijk af. De rente die u hierover moet betalen ligt doorgaans 15 tot 20 keer hoger dan de spaarrente op dit moment.

2. Zorg zelf voor een ‘appeltje voor de dorst’ met automatisch sparen
Een spaarpotje om onverwachte aankopen en financiële tegenvallers op te kunnen vangen.

3. Spaar voor aanvulling op “uw pensioen”
Zet periodiek een bedrag apart op een geblokkeerde spaarrekening of in beleggingen. Start zo jong mogelijk, dan kan de inleg beperkt blijven.

4. Uw effectenportefeuille periodiek onderhouden
Is de inhoud en de ontwikkeling hiervan nog actueel en in overeenstemming met uw vermogensdoelen?

5. Zet uw verzekeringen op een rij
Bent u dubbel of onvoldoende verzekerd? Denk aan veranderingen in de gezinssituatie, huwelijk, gezinsuitbreiding of bij overlijden.

6. Uw abonnementen
Inventariseer uw abonnementen en beoordeel of deze nog passen bij uw levenstandaard op dit moment.

7. Spreiding van beleggingen
Wees niet afhankelijk van enkele aandelen, obligaties of uitsluitend de Nederlandse markt. Dat maakt u kwetsbaar. Zorg voor een goede spreiding.

8. Timing
Uit onderzoek blijkt dat veel actieve beleggers juist op verkeerde momenten kopen en verkopen. Bovendien zorgen teveel mutaties voor teveel extra kosten. Koop uw portefeuille gefaseerd aan voor de langere termijn.

9. Hoge kosten
Ook kosten bepalen een deel van het rendement. Voor onze klanten beleggen wij in zorgvuldig gekozen beleggingen en strategieën met toegevoegde waarde waardoor de kosten relatief laag blijven.

10. Aandacht beleggingsportefeuille
In het bijzonder bij grotere vermogens is extra betrokkenheid en aandacht van belang. Vrijwel altijd spelen er meer zaken waarin meegedacht kan worden. Dat zorgt nogal eens voor extra financiële voordelen. Een bank-onafhankelijk adviseur werkt in uw belang!

De beste wensen voor 2016!

Schenkingen en giften 2015 | Column Jack Verkamman

Inmiddels zijn we alweer aan het einde van het jaar beland. Een drukke decembermaand staat voor de deur. Met deze ingelaste column geef ik u graag enkele eindejaarstips. Doe er uw voordeel mee!

Schenken

Wanneer het bedrag gemist kan worden, is het doen van schenkingen iets wat aan beide kanten een plezierig en warm gevoel geeft. Bovendien kunt u hiermee belasting besparen.

 Schenkvrijstelling 2015
€ 5.277,- per kind en € 2.111,- per kleinkind of derden.
Schenkingen kunnen naast bedragen ook in effecten gedaan worden. U kunt uw bank effecten laten overboeken naar het depot van uw kinderen.

De éénmalig verhoogde vrijstelling aan kinderen (van 18 tot 40 jaar) bedraagt € 25.322,-. Voor een dure studie of eigen woning* geldt onder voorwaarden zelfs € 52.752,-

Papieren schenking / schenking onder schuldigerkenning
Schenken zonder overdracht van vermogen kan ook. Dit doet u middels een notariële akte of onderhandse akte die u later notarieel laat bekrachtigen. Op deze wijze kunt u dus zelf over het vermogen blijven beschikken. Ook handig wanneer uw vermogen vast zit in onroerende zaken. Over deze schuldigerkenning dient u wel jaarlijks 6% rente te betalen aan de begiftigde.

* Plan voor 2017
Het wordt opnieuw mogelijk max. € 100.000,- te schenken voor de aankoop van een eigen woning door uw kind of derden tussen 18 en 40 jaar. Ook kan de gift worden gebruikt voor de verbouwing van een eigen woning of aflossing op de eigenwoningschuld.

Giften

Eenmalige giften boven 1% van uw drempelinkomen zijn fiscaal aftrekbaar bij goede doelen met een ANBI status. (bv: kerken, KWF, Niersticht., Rode Kruis, Alzheimer Ned. e.d.)

TIP: Periodieke giften zijn geheel aftrekbaar. (dus geen aftrekdrempel van toepassing)

De schenkingsovereenkomst kan ook onderhands, dus zonder tussenkomst van de notaris worden opgesteld. De minimale looptijd voor de periodieke gift is 5 jaar.

Box III
Een bijkomend voordeel is dat schenkingen en giften het belastbare box 3 vermogen op de peildatum van 1 januari 2016 verlagen. U bespaart dus ook 1,20% vermogensrendementsbelasting als uw vermogen boven het heffingsvrijvermogen uit komt. Dit effect kunt u vergroten door voor 31 december rekeningen/verplichtingen te betalen en kleine hypotheken af te lossen.

Extra check
Met ingang van 1 januari 2016 vervalt de extra vermogensvrijstelling voor ouderen. Naast het nadeel van hogere box III belasting kan deze afschaffing ook negatieve gevolgen hebben voor de zorgtoeslag, huurtoeslag of eventuele  eigenbijdrage zorginstelling. Om het laatste te voorkomen dient het vermogen onder de vermogensvrijstelling ad  € 21.330,- p.p. te blijven. Laat uw belastingadviseur er dit jaar nog even naar kijken.

 

Vanwege de eenvoud heb ik details buiten beschouwing gelaten. Laat u goed adviseren.

 

 

Belastingtips van Duisenburgh!

Het einde van het jaar nadert! Duisenburgh geeft u graag nog wat belastingtips.

Heeft u vragen over een van de onderwerpen, of wenst u graag meer informatie?

Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs.

Wij helpen u graag verder. U kunt ons bereiken via 040-22 22 112 of kijk op onze website www.duisenburgh.nl.

 

Afkoop levenslooptegoed: in 2015 nogmaals 80%-regeling

In 2015 mogen belastingplichtigen fiscaal voordelig hun levenslooptegoed in één keer opnemen. Van dat tegoed is dan 80% belast.   De levensloopregeling is inmiddels afgeschaft. Had u echter op 31 december 2011 op uw levenslooprekening € 3.000 of meer staan, dan kunt u tot en met het jaar 2021 blijven deelnemen aan de levensloopregeling. Vanaf 2012 bouwt u echter geen levensloopverlofkorting meer op. U kunt het tegoed bestedingsvrij en volledig belast opnemen. In 2013 bestond de mogelijkheid om het tegoed ineens op te nemen. Dan was 80% van de waarde van de levensloopaanspraken op 31 december 2011 belast. Dezelfde regeling wordt nu nog eens ingevoerd in 2015. Dan geldt de 80%-regeling voor het bedrag van de aanspraken op 31 december 2013. Het overige tegoed (opgebouwd in 2014) is wel volledig belast.  

 

Maak nog in 2014 gebruik van de tijdelijke verruiming van de schenkvrijstelling

Voor kinderen geldt een eenmalige verhoogde vrijstelling van € 25.096. Deze vrijstelling wordt extra verhoogd tot maximaal € 52.281 (2014), wanneer het geld wordt gebruikt voor de eigenwoning (dus niet voor een tweede woning) van het kind. Tot 1 januari 2015 geldt echter voor iedereen een vrijstelling van (maximaal) € 100.000 wanneer de schenking wordt gedaan ten behoeve van de eigen woning. De beperking dat de schenking moet zijn gedaan van een ouder aan een kind tussen de 18 en 40 jaar, geldt voor deze tijdelijke vrijstelling niet. Dit betekent dat iedereen van een familielid of van een derde belastingvrij een schenking kan ontvangen van maximaal € 100.000, mits dit geld wordt besteed aan een woning.   Voorlopige aanslag 2015 Bij sommige belastingplichtigen is de voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2015 al op de deurmat gevallen. Op basis van deze voorlopige aanslag betaalt u maandelijks een gedeelte van de inkomstenbelasting over 2015, of ontvangt u maandelijks een voorschot van de belastingdienst. Het is verstandig deze voorlopige aanslag goed te controleren. Is het bedrag aan inkomen en vermogen op de voorlopige aanslag veel te laag, dan moet u later bij de aangifte inkomstenbelasting een flink bedrag (plus eventueel belastingrente) bijbetalen. Om dit te voorkomen, is het verstandig de voorlopige aanslag te wijzigen. Dit kan natuurlijk ook andersom het geval zijn: verwacht u een lager inkomen dan vermeld op de voorlopige aanslag, dan kunt u dit wijzigen. Hierdoor wordt het te betalen bedrag per maand verlaagd.  

 

Uitkeren van dividend of vervreemden van aanmerkelijk belangaandelen in 2014

In 2014 is het aanmerkelijk belangtarief tijdelijk verlaagd van 25% naar 22% voor de eerste € 250.000 (fiscale partners € 500.000). Door een dividenduitkering of verkoop van uw aandelen nog in 2014 te verrichten, bespaart u dus maximaal € 7.500 netto (3% over maximaal € 250.000). Voor fiscale partners geldt het dubbele bedrag. Let er wel op dat er voldoende ruimte is om dividend uit te keren. Vooral bij BV’s met een pensioenvoorziening is voorzichtigheid geboden.  

 

Veranderingen in gebruikelijk loon

Als DGA wordt u geacht minimaal een gebruikelijk loon te genieten. De regels met betrekking tot het vaststellen van het gebruikelijk loon gaan op een aantal punten veranderen. In principe gebeurt dat al per 1 januari 2015, al geldt er voor DGA’s die een ruling hebben met de Belastingdienst en die door de Belastingdienst niet is opgezegd een overgangsregeling. Die houdt ruwweg in dat uw gebruikelijk loon, als dat in 2013 meer bedroeg dan € 43.000, in 2015 op 75/70 van dat bedrag moet worden gesteld. Maar ook hierop gelden uitzonderingen.  

 

DGA: overweeg te stoppen met verdere pensioenopbouw

Een goed pensioen is een waardevolle bezitting. Het geeft financiële rust als u als DGA stopt met werken. Het is dan ook zaak om zorgvuldig om te gaan met uw opgebouwde pensioenrechten in uw BV. Ook partnerpensioen moet uiteraard goed geregeld zijn. Een oudedagsvoorziening hoeft echter niet per se via een pensioen plaats te vinden, maar kan ook op een andere wijze worden opgebouwd. Vanuit fiscaal perspectief is pensioen minder aantrekkelijk indien u bij uitkering van het pensioen 52% belasting betaalt. Pensioenopbouw levert namelijk een belastingbesparing op van 40% tot 43,75%. Hebt u voldoende pensioen opgebouwd, dan kan het voordelig zijn om daarmee te stoppen en te bekijken op welke wijze u voorts in uw oudedagsvoorziening wilt voorzien.  

 

Pas uw pensioenregeling aan voor 1 januari 2015

De fiscale wetgeving voor pensioenen wordt gewijzigd per 1 januari 2015. De jaarlijkse opbouwmogelijkheden worden wat kleiner en het maximale pensioengevend loon wordt afgetopt op € 100.000. Zorg dat uw pensioenregeling voor dit moment is gewijzigd. Als dit niet voor 1 januari gewijzigd is, is er sprake van een onzuivere pensioenregeling. Dit kan leiden tot het direct afrekenen over de totale pensioenaanspraak.    

 

BV of eenmanszaak?

Bij inkomstenbelastingondernemers is de winst effectief belast tegen maximaal 44,72%. Dit komt doordat 14% van de fiscale winst is vrijgesteld (mkb-winstvrijstelling). Effectief is de marginale belastingdruk dus 44,72% (52% * 86%). Door de vele faciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek en de FOR (Fiscale Oudedagsreserve), wordt de belastingdruk verder verlaagd. Alle winst, of dit nu voortvloeit uit de arbeidsinspanning of uit kapitaal, wordt in de inkomstenbelasting hetzelfde belast.   In de BV bedraagt de gecombineerde inkomsten- en vennootschapsbelastingdruk 40% – 43,75%. Dit betreft echter de winst na aftrek van het loon van de DGA. Dat loon wordt belast tegen maximaal 52%. De totale belastingdruk in de BV is vrijwel altijd hoger dan bij ondernemers in de inkomstenbelasting. Uiteraard zijn er vele andere, niet-fiscale overwegingen om te (blijven) ondernemen in een BV. Bij winsten tussen de € 150.000 en € 200.000 dient u de BV echter fiscaal te heroverwegen.