Beleggen: Uit de adviespraktijk (deel 1)

STELLENDAM – Dit is de eerste column over praktijksituaties bij beleggen. Het doel van deze serie is om aan de hand van sprekende gebeurtenissen uitleg te geven van kansen en bedreigingen bij beleggen. Doe er uw voordeel mee!

Gouden tip
Het is inmiddels alweer jaren geleden dat ik op een mooie winterdag, een klant in de spreekkamer kreeg met een opvallend verhaal. Hij vertelde mij dat hij een winterborrel had gehad met wat vrienden. “Naast de sterke verhalen van strenge winters uit het verleden en de schaatsprestaties, ging er ook een serieuze gouden beleggingstip over tafel; die heb ik goed onthouden. Dit aandeel wil ik direct kopen. Mijn hele spaarvermogen moet er in, maar wel snel; ik wil de boot niet missen.” “Voordat dit verhaal in de krant komt wil ik een positie hebben. De koers moet hierdoor een enorme impuls krijgen, per slot van rekening is het nu afgeprijsd..” Het kon niet stuk, zo overtuigd was hij van de ‘gouden tip’ die hij te horen had gekregen.

Wat was die gouden tip dan?
Deze klant had een grafiek te zien gekregen van een IT-aandeel. De koers van dit aandeel was reeds fors onderuit gegaan. In een periode van zes maanden was er nog maar de helft van over. Het aandeel was nu dus ‘goedkoop’ geworden. Bovendien zou deze IT-onderneming een deel van haar activiteiten verkopen. Hierbij kon dan een enorme boekwinst gerealiseerd worden.

Weet u nog van toen?
Deze anekdote komt uit de periode van de IT-bubble, rond het jaar 2000. Het was de tijd van HCS, Begemann, Baan, Tulip, KPN Qwest, CMG, Getronics, Versatel en World-Online. Kent u ze nog? Het was een tijdperk waarin het voor een beleggingsadviseur lastig was om te bewijzen dat het anders moest dan uitsluitend te beleggen in IT aandelen, het kon niet op. Beleggers (zeg: speculanten) wilden uitsluitend profiteren van de enorme koersstijgingen in de IT sector (soms wel 100% op jaarbasis). Aandelen als Koninklijke Olie, DSM, Unilever waren met rendementen van 8 – 10% veel te saai. We weten inmiddels hoe de IT-bubble uit elkaar spatte ..

De lessen hieruit
In de tijd van de IT-bubble liepen ‘beleggers’ als kuddedieren achter elkaar aan; niemand wilde de boot missen. Massaal stapte men in. Zolang dat gebeurt blijft een koers inderdaad omhoog gaan. Immers, de vraag is dan groter dan het aanbod. Maar waren deze aandelen die hogere koers wel waard volgens de (verwachte) koers-winstverhoudingen? Welnee, het was niets meer dan ‘gebakken lucht’; de waarderingen sloegen op dat moment nergens meer op. De markt was volledig in de ban van het sentiment. Emotie bij beleggen is gevaarlijk! Zeker, wanneer u individueel belegt is het van groot belang om de getallen en perspectieven achter het betreffende aandeel te kennen. Goed onderzoek kan veel teleurstellingen voorkomen.

Zorg altijd voor juiste spreiding in een beleggingsportefeuille. Dit klinkt wellicht saai, maar dit is één van de belangrijkste fundamenten om het risico bij beleggen te reduceren, dat geldt niet minder bij spreiding over bedrijfssectoren. Laat u niet van de wijs brengen met ‘gouden tips’. Doorgaans is dit niet meer dan borrelpraat, trap er niet in! Een lagere aandelenkoers wil niet zeggen dat een aandeel ‘goedkoop’ is: financiële markten prijzen alles direct in, wanneer een koers halveert is er veelal iets aan de hand. Onderzoek dit, ga niet over één nacht ijs! Risico: een hoog rendement nastreven betekent ook veel risico nemen. Immers, als er veel te winnen is, kunt u ook veel kwijt raken.
Past dit wel bij u? Laat u eerlijk voorlichten door een bank-onafhankelijk adviseur!