Alternatieven voor sparen (deel 2) | column Jack Verkamman

THOLEN – In een eerdere column heb ik u laten zien dat sparen al enige tijd geld kost.

Mijn laatste artikel gaf oplossingen aan in de richting van de Hypotheek, Sparen in de BV en de Familiebank. Bank-onafhankelijk, reik ik u ook nu graag enkele opties aan om rendement te maken op uw vermogen. Doe er uw voordeel mee!

 

Schenken

Met name in de maand december bekijken veel mensen de mogelijkheden hoe ze vermogen kunnen overdragen aan hun (klein)kinderen en goede doelen. Naast de jaarlijkse contante vrijstellingen (€ 5.229,- per kind /€ 2.092 overige) en de eenmalig verhoogde vrijstellingen kan men ook schenken op papier. Er ontstaat dan een vordering van de kinderen die veelal pas opeisbaar is bij overlijden van de langstlevende. Jaarlijks dient hierover door de ouders rente betaald te worden aan de kinderen. Zo kunnen ouders over het vermogen blijven beschikken en is het bedrag bij overlijden vrij van erfbelasting. Bij grote vermogens kan het zinvol zijn om jaarlijks gebruik te maken van de 1e schijf (10%). Hoewel niet verplicht; ga naar de notaris voor een akte!

 

Onroerend goed

Zowel direct als indirect kan in ‘stenen’ worden belegd. Directe investeringen zijn bijvoorbeeld vakantiehuisjes, studentenwoningen of andere panden die veelal aan derden worden verhuurd. Huuropbrengsten zorgen voor inkomsten, bovendien kan de vastgoedwaarde zorgen voor hogere verkoopopbrengsten. Risico’s zijn: geen huurder kunnen vinden en dat de waarde onverhoopt daalt of zelfs incourant wordt. Indirect kan men bijvoorbeeld deelnemen in vastgoed beleggingsfondsen. Het voordeel is de grote spreiding over het vastgoed en regio’s waardoor de risico’s beter verdeeld zijn. Een ander voordeel is de verhandelbaarheid; veelal dagelijks. Deze posities zijn echter ‘minder tastbaar’ dan directe beleggingen in stenen.

Beleggen in effecten

Een interessante keuze kan zijn om te beleggen in effecten. U kunt hierbij denken aan o.a. aandelen, obligaties, beleggingsfondsen, trackers. Wanneer een deel van uw vermogen bijvoorbeeld 5 jaar of langer niet nodig is, kan dit een passende oplossing zijn. Naast tijd, is een goede spreiding van groot belang om het risico te beperken. Afhankelijk van uw risicohouding en uw vermogensdoel wordt een doelrisicoprofiel bepaald welke dient als ‘kompas’ voor de portefeuillesamenstelling. Vanwege de risico’s en complexiteit is het verstandig om hiervoor een (onafhankelijk) adviseur in te schakelen. In mijn volgende columns wil ik dit thema verder uitwerken.

Een buffer aanhouden op de spaarrekening voor niet geplande uitgaven blijft altijd nodig.

Maak in ieder geval gebruik van de belastingvrijstelling in box 3 ad 21.139 per persoon!

 

Vanwege de eenvoud heb ik details buiten beschouwing gelaten. Laat u adviseren! Ik denk graag met u mee over de meest optimale verdeling en mogelijke scenario’s in uw eigen situatie. U kunt rekenen op gedegen, onafhankelijk vermogensadvies voor een eerlijke prijs. Uw eigen accountant, notaris en andere adviseurs worden hier uiteraard bij betrokken.