2014, De rekening gepresenteerd … | column Jack Verkamman

Factuur

Dit jaar ontvingen beleggers voor het eerst een factuur van hun bank voor advieskosten. Voorheen werd verdiend aan vergoedingen vanuit de beleggingsfondsen en transactiekosten. Kosten zijn nu dus tastbaarder geworden. Veel beleggers zullen de afweging maken of het beleggingsadvies meerwaarde heeft. Betrokkenheid en kwaliteit van de adviseur bij het totaal klantbeeld en het vermogen zal er nog meer toe doen nu de rekening voor beleggingsadvies tastbaar geworden is.

 

Nut van advies

Ik ben er met mijn ruim 27 jaar ervaring nog meer van overtuigd geraakt dat een adviseur de meeste waarde kan toevoegen met een gericht advies over de vermogensverdeling. Hiermee dus ook de relatie tussen risico – rendement en minder op de uiteindelijke keuze van de individuele beleggingen. Hiernaast zijn standaard ‘beheerconcepten’ en ‘uitgeklede’ dienstverlening zeker niet altijd passend om uw doel te bereiken, daar is persoonlijke aandacht voor nodig!

 

Grootste waarde van advies

De grootste waarde van advies ligt in actieve afstemming van de beleggingen m.b.t. de doelstellingen. Want uiteindelijk bepalen de beleggingshorizon, het gewenste eindvermogen en de beschikbare middelen, de ruimte om risico te nemen. Hoe concreter en urgenter het beleggingsdoel, des te belangrijker is goede begeleiding. Bij ‘een appeltje voor de dorst’, is er veel meer ruimte voor eventueel hogere risicoacceptatie. Maar als het vermogen bv. dient voor zekerheid of pensioen*, dan zal aangegeven moeten worden hoeveel vermogen er nodig is om die doelstellingen te behalen. Het doelvermogen is dan leidend en niet het rendementspercentage, het gaat hier om uw zekerheid.

* De nieuwe pensioenwet zorgt ervoor dat we zelf meer moeten opbouwen.

 

Omdat er veelal een vermogensdoel is, spreken we steeds minder over het maximale rendementspercentage (speculatie) en steeds meer over het haalbaarheid van de doelstellingen (verantwoord en planmatig). Hiermee kunnen grote verliezen voorkomen worden en koerst u gericht af op uw vermogensdoelen.

 

Méér waarde voor u?

Dat is samen met u eensgezind de beleggingen bijsturen om uw vermogensdoel te behalen (en niet omdat de regelgeving dat nu eenmaal voorschrijft). Ongeacht privé- of zakelijk vermogen, hier past een onafhankelijk vermogensadviseur die verder kijkt dan alleen uw beleggingsportefeuille. Daar kunt u geld mee besparen!

 

Méér waarde voor u!

Begrijpen wat onze klant wil! Dat is waar het bij Duisenburgh Vermogensregie Verkamman om draait.

 

Jack Verkamman

Door: Jack Verkamman